Om Marie

Jag jobbar som lärare med elever i klasserna 7, 8 och 9 på Läroverket i Hudiksvall

Anledningen till att jag skapade den här hemsidan var i första hand för att skapa en plattform där mina elever skulle kunna komma åt mina föreläsningar och uppgifter.

Bild1Men allteftersom jag jobbade med idén växte tanken fram på att göra sidan tillgänglig så att även andra som vill ta del av mitt arbete skulle kunna finna den intressant. Därför finns längst upp på sidan ett antal flikar med olika områden.

Nu har sidan växt och jag upptäckte att det är svårt att få överblick över den i mobiltelefoner. Eftersom eleverna ofta använder det mediet har jag omarbetat litet. Dvs när du klickar på fliken “Läroverket” kommer du till en ny sida – mariepåläroverket.se. Den är mer mobiltelefonvänlig. Där hittar du filmer och material jag lägger ut till eleverna.

Under läsåret 2015/2016 har vi på Läroverket introducerat arbete med Google Apps For Education (GAFE). Det betyder att den här hemsidan tappade sin funktion med mina elever eftersom vi nu kommunicerar via den nya portalen. Denna hemsida uppdateras därför inte lika ofta som tidigare. Jag hoppas du ändå kan finna lite inspiration eller ha en trevlig stund.

Använd gärna mina idéer och filmer –  riktigt trevligt är det om du också berättar det för mig.

Välkommen till min sida!

Marie