Kollegahandledning

Här samlar jag litet tips – från kollega till kollega

Faktabok i matematik

Marie Forsberg : July 30, 2016 12:34 pm : Kollegahandledning

Faktabok - exempel

 

I faktaboken skriver eleverna t.ex. när vi har genomgångar på tavlan eller andra viktiga saker de tycker de behöver skriva ner. Vissa skriver av faktarutor ur boken. Faktaboken får de sedan ha med sig på proven. Det gör faktaboken viktig och eleverna övar sig i studieteknik.

Comments are closed

Loggbok i matematik

Marie Forsberg : July 30, 2016 11:45 am : Kollegahandledning

Loggbok - exempel

Genom att skriva loggbok får eleverna reflektera över sitt eget lärande. Det viktigaste är inte att de skriver “rätt” saker utan att de tänker efter hur de löst problem de har stött på.

Loggboksskrivande kräver övning. Ge inte upp! I början vet kanske inte eleverna vad de ska skriva. Ett tips är att låta dem skriva tillsammans i början. Så småningom kommer de själva på vad de ska skriva.

Ofta lyfter jag upp olika elevers förslag på hur de har löst problemen. Vi listar dem t.ex. på tavlan. Det ger förslag till fler lösningar för den enskilde eleven. I vissa fall får vi till manualer att använda – till exempel vid problemlösning.

 

Comments are closed

Enkät Ede skola

Marie Forsberg : October 22, 2014 12:28 pm : Kollegahandledning, Uncategorized

Enkät vid avslutat FL-uppdrag “Formativ bedömning och elevmedverkan i bedömning” Ede skola

22 oktober 2014

Comments are closed

Skapa formulär på Google Drive

Marie Forsberg : October 21, 2014 2:50 pm : Kollegahandledning

När mina elever sett en av mina filmer brukar jag låta dem göra en “Filmkoll” – för att se att alla sett filmen. Den gör jag i Google Drive formulär. Så här gör jag då:

Comments are closed

Att dela film

Marie Forsberg : October 20, 2014 8:24 am : Kollegahandledning

När jag eller mina elever skapat film vill vi ju dela den med varandra. När eleverna skapat film brukar jag låta dem dela den med mig via Google Drive eller mail. När jag har skapat film vill jag ibland att den ska vara mer tillgänglig och lägger då ut den på skolans/klassens hemsida. För att kunna hantera den på mail eller hemsida behöver jag lägga upp den på youtube.

En film om hur du skapar konto på Youtube och laddar upp film där

En film om hur du delar film på mail, Google Drive eller hemsida

 

Comments are closed

Att skapa delaktighet – Kamratbedömning

Marie Forsberg : September 29, 2014 7:26 am : Kollegahandledning

Här en 15 minuter lång film med ETT exempel på kamratbedömning. Hur jag gjorde med en klass 9 i matematik. Men med litet fantasi och kreativitet går det att översätta arbetssättet även till andra ämnen.

 

Comments are closed

Att filma och skapa film i Windows Movie Maker

Marie Forsberg : September 24, 2014 7:31 am : Kollegahandledning

Här har jag gjort några korta filmer om hur du kan filma och skapa film i Windows Movie Maker. På vår skola har vi gamla program och filmerna är anpassade efter det. Det här visar hur du använder Windows Movie Maker – version 5.1

Grunderna är ungefär desamma även i nyare versioner. Kanske kan du ha hjälp av instruktionsfilmerna även om du har en nyare version på din dator.

 

En film om hur du filmar med Windows Movie Maker 5.1

D.v.s – hur du använder datorn som filmkamera.

 

En film om hur du importerar film/bilder i Movie Maker 5.1

Att använda om du redan har film/bilder som du vill använda i en film

Här några länkar till sidor med bilder som fritt får publiceras:

Fotofinnaren – bildbank för skolbruk

Kolla Källans Idélåda – Skolverket

 

En film om hur du importerar ljud i Movie Maker 5.1

OBS! I filmen hänvisas till skolverkets sida “Multimediabyrån”. Den sidan stängdes dessvärre 1 juli 2014. Principen med hur du importerar ljud är dock densamma

Här följer några länkar till andra sidor med fri musik:

Media & IT-pedagogik, Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad

Kolla Källans Idélåda – Skolverket

 

En film om hur du kan förgylla din film med filmeffekter

 

Och så den sista – SUPERVIKTIGA – filmen om hur du slutför din film.

Det behöver du göra för att filmen ska kunna visas även på andra datorer än din egen

Lycka till med filmskapandet!

 

 

Comments are closed

The Big Five

Marie Forsberg : August 12, 2014 6:41 am : Kollegahandledning

Göran Svanelid är universitetslektor och har arbetat inom lärarutbildningen i Stockholm sedan 1987. Här är hans sammanfattning av förmågorna i Lgr11

(Klicka på bilden)

18-19 BIGFIVE 2_fmt_0_0

 

THE BIG 5 – sammanfattning av de fem förmågorna

 

Lite smått och gott inför arbetet med att rubriksätta kunskapskraven

MALL – kunskapskrav att uppnå i år 9

FÖRSLAG på matris Matematik – kunskapskrav att uppnå i år 9 

FÖRSLAG på matris SAMHÄLLSKUNSKAP – kunskapskrav att uppnå i år 9 

Comments are closed

Mitt klassrum på Skype

Marie Forsberg : June 16, 2014 8:58 pm : Kollegahandledning

Under våren 2014 jobbade jag och min elev Emil med undervisning via Skype och Google Apps. Han var i Stockholm och jag i Hudiksvall. Här har vi gjort en fem minuter lång film där han berättar om hur vi arbetar.

 

Comments are closed

Så här gjorde jag när jag skapade matris i matematik

Marie Forsberg : May 18, 2014 8:19 pm : Kollegahandledning

Bild1 Jag funderade litet……och skrev ner några frågor…

Bild2

När jag kladdat, skrivit, suddat…osv..kunde jag till sist skapa matriser som jag tyckte var tydliga utifrån förmågorna.

Bild3

Men den matrisen kom att bli en generell matris för kunskapskraven som skulle uppnås år 9. Innan dess behövdes mer uppgiftsspecifika matriser. Jag gör en matris till varje bedömningstillfälle och plockar då ordagrant ur den “stora” – generella – matrisen

Bild4           Bild5

 

Som jag skriver på sista bilden…Det här är en process som tar tid!! Det gäller att inte ge upp. Jag tänker att i och med detta arbete lär sig eleverna om sitt eget lärande – det är värt att lägga tid på.

Comments are closed

Förmågor att bedöma – rubriksätta kunskapskraven

Marie Forsberg : March 27, 2014 9:22 pm : Kollegahandledning

För att kunna samtala om och tydliggöra kunskapskraven har jag valt att rubriksätta dem. Vi pratar ofta om just rubrikerna, eleverna är med och funderar kring vilken eller vilka rubriker olika delar av uppgifter passar in under. I klassrummet sitter rubrikerna uppsatta på väggen – synliga och åtkomliga

Bild1(klicka på bilden om du vill att den ska bli större)

Här en länk till den matris jag och eleverna använder i matematik

Matris  Matematik – kunskapskrav år 9

 

Bild2(klicka på bilden om du vill att den ska bli större)

Här en länk till den matris jag och eleverna använder i musik

Matris  MUSIK kunskapskrav i slutet av årskurs 9

 

Leave a response »

Kamratbedömning – The Story of Austin’s Butterfly

Marie Forsberg : March 27, 2014 5:52 am : Kollegahandledning

Jag hittar mycket av min inspiration i sociala medier. Här en liten film om Austin’s Butterfly och hur fantastiskt barn kan delta i en utvecklingsprocess…

Leave a response »
« Page 1 »