Flippat klassrum

Här kommer en film om vad Flippat klassrum kan vara.

Här kommer några filmer om hur man kan arbeta med film och Movie Maker Version 5.1

HUR DU FILMAR I MOVIE MAKER

HUR DU IMPORTERAR FILMER OCH BILDER I MOVIE MAKER

HUR DU JOBBAR MED VIDEOEFFEKTER SOM T.EX. FÖR- OCH EFTERTEXTER M.M. I MOVIE MAKER

HUR DU IMPORTERAR LJUD SOM BAKGRUNDSMUSIK I MOVIE MAKER