Matte

Tilltron till sitt eget tänkande – är det absolut viktigaste målet jag jobbar efter i matte.

Det blir mycket resonemang, problemlösning i grupp, genomgångar på tavlan, laborationer… och väldigt lite “bok-race”. Loggbok och faktabok är två redskap jag jobbar med.

no-hands-up                                Skärmavbild 2016-07-30 kl. 14.42.43

I mitt klassrum praktiserar vi “No Hands Up”, EPA, grön-röda lappar och andra pedagogiska strategier. Det finns en riktigt bra blogg där jag hämtar inspiration till elevaktiva arbetssätt. Här kommer länk till den – Kooperativt lärande

Ett år väckte jag frågan “Hur långt kan vi gå?” i en klass. Vi mätte vad elever/lärare gick varje vecka och förde in det på en karta – skalenligt förstås – och såg med spänning fram emot hur långt ut i världen vi kunde komma. Ett naturligt sätt att jobba med det svåra begreppet skala.